martes, 24 de abril de 2018

SushiManga!: Novedades de la editorial ECC Ediciones para junio 2018


Hola!!, Hoy os traigo las novedades SushiManga! de mayo 2018 de la editorial ECC Ediciones:

  • Deathco #6 - Atsushi Kaneko
  • Overlord #6 - Fugin Miyama, Satoshi Ōshio
  • Dorohedoro #5 - Q Hayashida
  • Inspector Kurokôchi #18 - Takashi Nagasaki, Kôji Ôno
  • El león de marzo #6 - Chica Umino
  • Genocidal Organ #2 - Gatou Asou, Keikaku Itou
  • Historias de Kioto – A Propósito de Yukichi #2 - Daisuke Imai
  • Llegó la primavera #5 - Kazuo Koike, Gôseki Kojima
  • Servamp #7 - Strike Tanaka
  • Ulna en su torreta #3 - Izu Toru
No hay comentarios :

Publicar un comentario

blog comments powered by Disqus
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...